Văn bản VNPT

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân VNPT( 11/07/2023)

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số văn bản Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Bảo vệ dữ liệu cá nhân
Tên văn bản Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân VNPT
Lĩnh vực Phong trào thi đua
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
Ngày ban hành 17-04-2023
Trích yếu VB Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Tệp đính kèm Tải về

Văn bản VNPT